Eerste consultatie

  • 15 à 20 minuten
Een eerste consultatie vindt vaak plaats op doorverwijzing van de tandarts, maar je kan ook op eigen initiatief een consultatie vastleggen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom.

Er wordt geluisterd naar de wensen en verwachtingen van de patiënt en er wordt een eerste diagnose gesteld. Op basis daarvan wordt er gekeken of het nodig en/of mogelijk is om een orthodontische behandeling op te starten en op welke termijn deze aangevat kan worden. Soms kan het aangewezen zijn de behandeling nog even uit te stellen.

Het is een misvatting dat er altijd gewacht moet worden tot alle tanden gewisseld zijn voor je met een orthodontische behandeling kan starten.

Breng bij een eerste consultatie steeds een identiteitskaart (of kids-ID) en eventueel ook een verwijsbrief van de tandarts mee.

Dossieropstelling

  • 30 à 40 minuten
Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld om een gedetailleerde diagnose te vormen en een individueel behandelingsplan op te stellen:

– Er wordt een medische vragenlijst afgenomen;

– Er worden digitale foto’s gemaakt van je gelaat en je tanden;

– Er worden röntgenfoto’s gemaakt van je gebit en je schedel;

– Er worden afdrukken genomen van de boven- en ondertandenboog.

Dossierbespreking

  • 20 à 30 minuten
Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt er een persoonlijk behandelingsplan opgemaakt. De patiënt wordt a.d.h.v. voorbeelden geïnformeerd over de diagnose, welke apparatuur er nodig is, de geschatte behandeltijd, de kostprijs van de behandeling, mogelijke alternatieven en de eventuele terugbetaling van je mutualiteit of tandverzekering.

Tot slot worden de nodige formulieren meegegeven om de terugbetaling van het ziekenfonds aan te vragen. Hierna heeft de patiënt de mogelijkheid om na te denken of hij/zij de behandeling al dan niet wenst uit te voeren. Indien gewenst, kan er reeds een afspraak ingepland worden om de apparatuur te plaatsen. De orthodontist informeert ook je eigen tandarts over de diagnose en het behandelplan a.d.h.v. een uitgebreid verslag.

Voor minderjarige patiënten is het noodzakelijk dat er een ouder of voogd aanwezig is bij de dossierbespreking.

Start van de behandeling

  • Afhankelijk van de behandeling
Tijdens deze afspraak wordt de apparatuur geplaatst. Afhankelijk van het type beugel komt de patiënt vervolgens om de 4 à 6 weken op controle (duurtijd: 15 à 30 minuten). Een gemiddelde behandeling bestaat ongeveer uit 24 controles. De duurtijd van de behandeling is afhankelijk van de aard van de afwijking en de medewerking van de patiënt.

Het plaatsen en verwijderen van de orthodontische apparatuur wordt steeds ingepland tijdens de school- of kantooruren. De patiënt krijgt hiervoor steeds een geldig afwezigheidsattest.

Einde van de behandeling

  • 20 à 30 minuten
Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, wordt er een afspraak gemaakt om de apparatuur te verwijderen. Na afloop van de behandeling wordt er een draadje aan de binnenzijde van de tanden geplaatst om zeker te zijn dat er geen verschuivingen meer plaatsvinden. Soms krijg je ook een nachtbeugeltje dat je (meestal tijdelijk) tijdens de nachturen draagt.

Retentiefase

  • 20 à 30 minuten
Nadat de orthodontische apparatuur verwijderd werd start de retentie- of stabilisatiefase waarbij je op regelmatige basis (zesmaandelijks of jaarlijks) op controle komt ter nazicht van de stabiliteit van het behandelresultaat. Tanden blijven namelijk levenslang bewegen. Daarom is het belangrijk om de tanden in hun nieuwe positie vast te houden m.b.v. retentieapparatuur. Deze retentieapparatuur wordt voor iedere patiënt individueel bepaald, afhankelijk van de initiële situatie van je gebit en van het behandelingsverloop. Vaak opteren we voor het kleven van een vaste permanente retentiedraad aan de binnenzijde van de voorste tanden en/of het plaatsen van een uitneembare nachtbeugel. Ook de ontwikkeling van de wijsheidstanden wordt opgevolgd.
volgende pagina